Εντάχθηκε με 31 εκατ. ευρώ το έργο επέκτασης του αεροδρομίου Χίου

Με το ποσό των 31.128.951,19 ευρώ εντάσσεται το έργο βελτίωσης και ανάπτυξης των υποδομών του κρατικού αερολιμένα Χίου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020», ποσό που αποτελεί την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ε.Ε. από το Ταμείο Συνοχής.

Η σχετική απόφαση ένταξης υπεγράφη χθες Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020, από τον ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεώργιο Ζερβό.

Στα βασικά έργα που θα εκτελεσθούν είναι η επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων στην απαλλοτριωμένη έκταση, ώστε να αποκτήσει συνολικό μήκος 1799 μέτρων, η αναβάθμιση της αντοχής του, υδραυλικά έργα εντός του αεροδρομίου, προσθήκη 300 τ.μ. νέων χώρων στον υφιστάμενο αεροσταθμό, εκσυγχρονισμός του πύργου ελέγχου κ.λπ.

Στα έργα συμμετέχει με επιπλέον ποσό 2.190.957 ευρώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 16/8/2021 και λήξη η 29/12/2023.

Η πράξη περιλαμβάνει – αναλυτικά – τις εξής εργασίες:

1. Επέκταση του διαδρόμου προς Βορρά σε απαλλοτριωμένη περιοχή έτσι ώστε ο διάδρομος να αποκτήσει συνολικό μήκος 1.799 Μ και πλάτος 30.00 Μ, με εκατέρωθεν ασφάλτινα ερείσματα πλάτους 7,50 Μ . Μετά το επεκτεινόμενο βόρειο άκρο του διαδρόμου θα διαμορφωθεί ζώνη ασφαλείας (strip) σε μήκος 60 Μ και στη συνέχεια αυτής περιοχή ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) σε μήκος 90 Μ. Εκατέρωθεν του επεκτεινόμενου τμήματος του διαδρόμου και μετά τα ερείσματα διαμορφώνονται πλευρικές ζώνες ασφάλειας σε πλάτος 75,00 από τον άξονα του διαδρόμου, ως αυτές του υφιστάμενου τμήματος του διαδρόμου.

2. Αναβάθμιση της αντοχής του υφιστάμενου τμήματος διαδρόμου.

3. Διαμόρφωση περιοχής ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) μετά το πέρας του νότιου ακραίου strip του διαδρόμου σε μήκος 90,00 Μ.

4. Επέκταση της υφιστάμενης εσωτερικής υπηρεσιακής οδού του αεροδρομίου στα νέα όρια της απαλλοτριωμένης περιοχής.

5. Εκτέλεση των απαραίτητων υδραυλικών έργων εντός του αεροδρομίου για την αποστράγγιση της περιοχής. Η εκτέλεση των αντίστοιχων έργων εκτός αεροδρομίου μέχρι την εκβολή τους στη θάλασσα θα εκτελεστούν από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

6. Εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων (τοίχων αντιστήριξης κ.ά).

7. Η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο πεδίο ελιγμών στα οδικά δίκτυα, που θίγονται από τα έργα του διαδρόμου.

8. Επέκταση και αντικατάσταση περίφραξης τύπου ΝΑΤΟ όπου απαιτείται.

9. Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πεδίου ελιγμών και τοποθέτηση αντίστοιχων στην επέκταση.

10. Κατασκευή νέου διώροφου οικίσκου σταθμού φωτοσήμανσης και υποσταθμού αεροδρομίου.

11. Μετατόπιση του ραδιοβοηθήματος VOR.

12. Μετατόπιση του υφιστάμενου πολυβολείου του Ελληνικού Στρατού (Ε.Σ.) και κατασκευή νέου σκεπάστρου προσωπικού ομάδας Ε.Σ.

13. Επέκταση, αναδιαρρύθμιση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του επιβατικού αεροσταθμού με εμπορικές και μη χρήσεις. Η προσθήκη νέων χώρων θα έχει επιφάνεια 300 m2 εκατέρωθεν του υφιστάμενου κτιρίου με αποτέλεσμα την αύξηση των χώρων αναχωρήσεων – αφίξεων, τη δυνατότητα διαχωρισμού περιοχών εντός και εκτός SCHENGEN, και συνολικά, τη βελτίωση της λειτουργικότητας του αεροσταθμού.

14. Εκσυγχρονισμού του πύργου ελέγχου αεροδρομίου (ΠΕΑ).

Ο βουλευτής Χίου και υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης δήλωσε σχετικά: «Ένα όνειρο γενιών γίνεται πραγματικότητα! Μετά από ένα χρόνο συστηματικής προσπάθειας, ολοκληρώσαμε όλα τα βήματα. Πετύχαμε την έγκριση της  τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων, τη διενέργεια διαγωνισμών και την υπογραφή συμβάσεων με τεχνικούς συμβούλους. Είδαμε  να πραγματοποιούνται επιτόπιες μελέτες. Λάβαμε  την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Φθάσαμε στο τελικό βήμα, την προκήρυξη του έργου μέσα  στις επόμενες εβδομάδες, ώστε να δούμε την υλοποίηση, να δούμε το εργοτάξιο μέσα στους επόμενους μήνες». 

Ακολουθεί η απόφαση ένταξης του έργου

airport_entaxi

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια