Επιστρέφει με 529.000 ευρώ εργολάβος για την καθαριότητα στο νοσοκομείο Χίου

Σε ιδιώτη εργολάβο θα αναθέσει, μετά από σχετικό διαγωνισμό η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου το έργο της καθαριότητας για το 2021, κάνοντας πράξη – παρά την αντίθεση του προσωπικού και του ΣΕΣΝΟΧ – ανάλογη οδηγία του υπουργείου Υγείας.

Το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου στην συνεδρίασή του στις 11 Δεκεμβρίου 2020 αποφάσισε την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των χώρων του νοσοκομείου σε ιδιώτη εργολάβο, καθώς και την διενέργεια διαγωνισμού προϋπολογισμού 452.200 ευρώ και με τον ΦΠΑ 529.074 ευρώ.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή με την θετική ψήφο του εκπροσώπου των γιατρών και της αναπληρώτριας εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού.

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση ελήφθη στις 11 Δεκεμβρίου 2020, στην Διαύγεια αναρτήθηκε την τελευταία ημέρα του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:01:56.

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η προεργασία είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, αφού στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου είχε εγκρίνει την οικονομοτεχνική μελέτη για το έργο της καθαριότητας.

Στο από 12 Νοεμβρίου 2020 υπηρεσιακό σημείωμά του προς το Δ.Σ. της 11ης Δεκεμβρίου 2020 ο διοικητικός διευθυντής του νοσοκομείου Χίου αναφέρει ότι το έργο της καθαριότητας μπορεί να γίνεται ή από επικουρικό προσωπικό ή από εργολάβο, αρκεί να υπάρχει δημοσιονομικό όφελος για το Δημόσιο.

Προτείνει δε την έγκριση από άποψης σκοπιμότητας του έργου, καθώς και την διενέργεια του διαγωνισμού, χωρίς – ωστόσο – να παραθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν το δημοσιονομικό όφελος για το νοσοκομείο Χίου και το Δημόσιο γενικότερα.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, για την καθαριότητα των χώρων του νοσοκομείου Χίου απασχολούνται 22 εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η με αριθμό 38/11.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου Χίου

nosokomeio_kathariotita

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια