Ήρθαν τα πρώτα χρήματα στους δήμους, με την νέα κυβέρνηση