Επτά προτάσεις της Χιακής Συμπολιτείας, για την λειτουργία της πινακοθήκης Χίου

Για ερασιτεχνικούς αυτοσχεδιασμούς στο θέμα της δημοτικής πινακοθήκης Χίου κατηγορεί η Χιακή Συμπολιτεία την δημοτική αρχή, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την έκθεση των έργων Γιαλούρη, όπου εκτίθενται ελάχιστοι πίνακες και κανένα χαρακτικό του πανελληνίως γνωστού ως χαράκτη καλλιτέχνη.

Η Χιακή Συμπολιτεία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για διάλυση της Πινακοθήκης, καθώς «μέσα στο καλοκαίρι, η διασπορά των έργων σε άλλους εκθεσιακούς χώρους, η παραίτηση του υπευθύνου υπαλλήλου του δήμου χωρίς τη μέχρι τώρα αντικατάστασή του, οι έωλες συνθήκες ασφάλειας των έργων, έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα αρνητική κατάσταση».

Επιρρίπτει, επίσης, ευθύνες στην αντιδήμαρχο Πολιτισμού κα Βιβή Ποταμούση, γιατί η διαπαραταξιακή επιτροπή, που συγκροτήθηκε για να συζητήσει προτάσεις συνεδρίασε μόνο μια φορά.

Καλεί την δημοτική αρχή «από ελάχιστο σεβασμό στα έργα, στους καλλιτέχνες και στους δωρητές άμεσα να εξασφαλίσει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Πινακοθήκης», ενώ καταθέτει επτά προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα:

1) Πρέπει η Πινακοθήκη να αποκτήσει θεσμική λειτουργία και νομική υπόσταση. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η συνέχεια της όπως και η δυνατότητα να έχει έσοδα. Μια πρόταση ως προς αυτό είναι να ενταχθεί ως αυτόνομη καλλιτεχνική οντότητα στο νομικό πρόσωπο του Ομηρείου.

2) Στα πλαίσια της λειτουργίας της ως θεσμού πρέπει:

α) Να συσταθεί καλλιτεχνική επιτροπή που θα έχει την εποπτεία και την οργάνωση της λειτουργίας της.

β) Να ψηφιστεί κανονισμός λειτουργίας.

γ) Να γίνει τοποθέτηση υπευθύνου εργαζόμενου του δήμου που θα έχει και την ευθύνη της ασφάλειας και της λειτουργίας.

3. Καταγραφή των έργων που βρίσκονται στην πινακοθήκη και αντιπαραβολή με το ηλεκτρονικό αρχείο των έργων που υπάρχει στο Δήμο. Αναζήτηση των έργων που τυχόν λείπουν.

4. Τεχνική έκθεση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου για την κατάσταση του κτιρίου και παρεμβάσεις, όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη, ώστε να προστατευθούν τα έργα από νερά και υγρασίες.

5. Κατασκευή των απαραίτητων ερμαρίων, ώστε κανένα έργο να μην είναι εκτεθειμένο.

6. Μακροπρόθεσμα, και με γνωστά τα προβλήματα του σημερινού κτιρίου, αναζήτηση χώρου είτε για την πινακοθήκη ολόκληρη είτε για ένα μέρος της (π.χ. έκθεση Γιαλούρη) σε κτίριο μέσα στη πόλη της Χίου. Γιατί εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, τα περισσότερα σχολεία που μπορούν να έχουν πρόσβαση κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος και, τέλος, εκεί κινείται το μεγαλύτερο πλήθος επισκεπτών που ένα μέρος του, είτε από εικαστικό ενδιαφέρον, είτε λόγω τουριστικής συμπεριφοράς θα ήθελε να επισκεφτεί την πινακοθήκη.

7. Σε ορισμένες χρονικές περιόδους με αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της πινακοθήκης έργα της συλλογής της θα μπορούσαν να εκτίθενται σε κατάλληλους χώρους στην περιφέρεια της Χίου.