Έρχεται ρύθμιση για τα αγροτικά χρέη

Από τα μέσα Μαΐου θα έχει τη δυνατότητα ο αγροτικός κόσμος να προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών του προς το Δημόσιο, δηλαδή στον ασφαλιστικό του φορέα -ΟΓΑ- και στην εφορία, καθώς και προς τις τράπεζες και συγκεκριμένα για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τράπεζες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, όπως η πρώην Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ).

Με την εισαγωγή στη ρύθμιση, οι αγρότες μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από το κούρεμα των προστίμων κατά 85% και των προσαυξήσεων κατά 95% αναφορικά με τα χρέη τους προς την εφορία και τον ΟΓΑ.

Ειδικότερα, η ρύθμιση οφειλών για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια αναμένεται να αποτελέσει “ανάσα” για πάνω από 20.000 αγρότες με χρέη που ξεπερνούν συνολικά το 1 δισ. ευρώ, οι οποίοι σήμερα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν, καθώς θα προβλέπεται η δυνατότητα μακροχρόνιας αποπληρωμής και μερικής διαγραφής χρεών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι προβλέπεται διαγραφή όλων των πανωτοκίων με το ξεκίνημα της διαδικασίας και επί του κεφαλαίου που μένει η διαγραφή μπορεί να φτάσει στο 60% σε άπαξ εξόφληση όλης της οφειλής και στο 40% για εξόφληση σε δόσεις με χρονική διάρκεια έως και μια δεκαετία.

Η ρύθμιση των αγροτικών χρεών, που προχωρά υπό την εποπτεία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας Γ. Δραγασάκη σε συνεργασία και με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τοποθετείται εντός του Μαΐου λόγω της παράτασης που είχε δοθεί για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του 2016, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Με την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής ενεργοποιείται και για τους αγρότες η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην οποία θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις.

Στοιχεία της ρύθμισης

Πιο αναλυτικά, η δυνατότητα υπαγωγής των αγροτών σε ρύθμιση αφορά οφειλές προς:

– Την εφορία (για εισόδημα, ΦΠΑ κ.λπ.).

– Τον ΟΓΑ για ασφαλιστικές εισφορές.

– Τις τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην ΑΤΕ, συνεταιριστικές τράπεζες, Τ.Τ., FBB, Probank, Proton κ.λπ.) για τα αγροτικά δάνεια.

Η ρύθμιση οφειλών δύναται να περιλαμβάνει:

– Διαγραφή στο 100% των τόκων υπερημερίας των δανείων. Επιπλέον, διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν σχετικού ελέγχου). Σημειώνεται ότι εφόσον ο αγρότης το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε πώληση ακινήτων του σε τρίτους με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους.

– Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων Δημοσίου βάσει της ακίνητης περιουσίας.

– Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Σημειώνεται ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργία κ.λπ.) δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση οφειλών, αλλά εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή δεν παρέχεται σε αγρότες που κατόπιν σχετικού ελέγχου έχει διαπιστωθεί ότι έχουν υψηλά εισοδήματα.

Κόκκινα αγροτικά δάνεια

Ειδικότερα για τη ρύθμιση των κόκκινων αγροτικών δανείων, ουσιαστικά υιοθετείται ένα πρόγραμμα τακτοποίησης με τα χαρακτηριστικά του εξωδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή τη δυνατότητα μακροχρόνιας αποπληρωμής σύμφωνα με την πραγματική ικανότητα πληρωμής και διαγραφής μέρους του υπόλοιπου κεφαλαίου.

Ειδικότερα, η ρύθμιση απευθύνεται σε αγρότες, γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς οι οποίοι έχουν λάβει αγροτικό δανειακό προϊόν (καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων κ.λπ.) από την πρώην ΑΤΕ και τις λοιπές παραπάνω τράπεζες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Αφορά δε καθυστερήσεις πληρωμών που ξεπερνούν τις 30 ημέρες κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Θα προβλέπεται ότι σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (αφού προηγηθεί η ανωτέρω διαγραφή τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή του κεφαλαίου μπορεί να ανέλθει ακόμα και σε ποσοστό 60%.

Επίσης, σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του εναπομείναντος ποσού (και πάλι αφού έχει γίνει η προαναφερθείσα διαγραφή τόκων και πανωτοκίων), η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα έτη και η διαγραφή του κεφαλαίου μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 40%.

Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι στην περίπτωση που ο αγρότης δεν ενταχθεί στην ανωτέρω διαδικασία, τότε ο εκκαθαριστής προειδοποιεί ότι υποχρεούται να καταφύγει είτε σε νομικές ενέργειες είτε στην πώληση των συγκεκριμένων δανείων σε fund.

– Οι αγρότες μπορούν να αντλήσουν σχετικές πληροφορίες για τη ρύθμιση οφειλών που αφορούν τραπεζικά δάνεια από τα κατά τόπους κέντρα – γραφεία ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών (κατόπιν ραντεβού) στο τηλέφωνο 213 2125730, καθώς και από τα σημεία τοπικής παρουσίας της PQH (εκκαθαριστής της ΑΤΕ – Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων) και στο τηλέφωνο 213 0887000.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα ρύθμισης / εξόφλησης, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία και θα ανακοινωθούν.

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr από τον ερχόμενο μήνα.

ΠΗΓΗ: AVGI.GR (της Αντιγόνης Ζούντα από την έντυπη έκδοση)