Έργα και κλείσιμο δρόμων στο Νοσοκομείο

Στην περιοχή του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα στις οδούς, Χρυσοστόμου Σμύρνης και Μαλά,  ο Δήμος Χίου θα πραγματοποιεί εργασίες από τις 22 μέχρι και τις 25 Απριλίου 2024.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιείται απαγόρευση της κυκλοφορίας  των οχημάτων  στις παραπάνω ημερομηνίες και σταδιακά ανά οδό σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. 

Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ευθύνη της αναδόχου εταιρίας του έργου.