Έργα σε δημοτικές οδούς

Από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου 2021 θα πραγματοποιούνται εργασίες στις οδούς  :

  • Κυρ. Τρεχάκη.
  • Ζανάρα.
  • Ζωής & Θεοδ. Αυτοκρατείρων.
  • Γλύπτη.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων στις παραπάνω ημερομηνίες και σταδιακά ανά οδό σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.  Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας του έργου.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια