Εργασίες ηλεκτροφωτισμού σε Πυργί και Αρμόλια

Συνεργείο της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού αποκατέστησε το από τριετίας  εκτός λειτουργίας δίκτυο  ηλεκτροδότησης  της  κεντρικής οδού  εισόδου στον οικισμό του Πυργίου με τις εργασίες να συνεχίζονται στα Αρμόλια για την αποκατάσταση  του επίσης επί μακρόν ευρισκόμενου εκτός λειτουργίας, δικτύου ηλεκτροδότησης της κεντρικής οδού του οικισμού των Αρμολίων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια