Εξελέγη το πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλοι του Εμπορειού «Μαύρος Γιαλός»

Εξελέγη στον Εμπορειό Χίου, την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, το νέο και πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φίλοι του Εμπορειού «Μαύρος Γιαλός», που αποτελείται από τους:

Πρόεδρος Νικόλαος Ντούλης, αντιπρόεδρος Νικόλαος Κολόμβος, αντιπρόεδρος Στέφανος Παντελάρος, γενική γραμματέας Άννα Μπενέτου, ταμίας Γιαγκούλη Τελλή, νομική σύμβουλος Μαρία Μπατά και μέλη Ιωάννα Καμπά, Στέφανος Καμπάς και Αγγελική Ντούλη.

Στη εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι Δημήτριος Νταγκίνης, Κωνσταντίνος Ντούλης και Στέφανος Πιτσόλης.