Εξετάσεις ελληνομάθειας

Ολοκληρώνονται στις 20 Μαρτίου 2024, οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2024.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας θα διεξαχθούν και φέτος στο  Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διεξάγει τις εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας υπό την αιγίδα του ΚΕΓ.

«Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους)». Δεν υφίσταται άλλος ηλικιακός περιορισμός. Συστήνεται όμως στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων, όπως αυτές ανακοινώθηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html

έχουν ως εξής:

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Εξετάσεις

Ποσό συμμετοχής

Α1

(για παιδιά

8-12)

Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (πρωί)

γραπτές*

90 ευρώ

A1

(για εφήβους και ενηλίκους)

Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (πρωί)

γραπτές*

90 ευρώ

A2 και Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (μεσημέρι)

γραπτές*

90 ευρώ

B1

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 (πρωί)

γραπτές*

90 ευρώ

B2

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 (πρωί)

γραπτές*

100 ευρώ

Γ1

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 (απόγευμα)

γραπτές*

100 ευρώ

Γ2

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 (απόγευμα)

γραπτές*

100 ευρώ

Εγγραφές

Από 1 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2024

* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

**    Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς αφορούν υποψήφιους σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε αίθουσες του Λόφου Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

·     Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που είναι διαθέσιμο στο: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

·     Επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.)


Σχετικά με οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, καθώς και γενικότερες πληροφορίες (όπως επίπεδα και δείγματα εξετάσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη των εξετάσεων κα Αργυρούλα Ντίλιου.

Τηλέφωνα: 6977086327, +30 2251036005

Email ardil@aegean.gr