Εξετάσεις για νέους κυνηγούς

Δυο Πέμπτες μέσα στον Σεπτέμβριο, στις 9 και 23 του μήνα, στις 9.30 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για τους νέους κυνηγούς στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών.