Ιστορίες… τρέλλας με τα πασσαλάκια στο Χαλκειός

Το θέατρο του παραλόγου με τα περιώνυμα πασσαλάκια στα χωράφια του Χαλκειούς και με στόχο να εμποδισθεί η μεταφορά οικίσκων στο hot spot της ΒΙΑΛ, είχε μια ακόμα πράξη την περασμένη Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018, στο ειρηνοδικείο Χίου, όπου και απερρίφθη το αίτημα ενός ακόμα ιδιοκτήτη (του δεύτερου), που ζητούσε την έκδοση προσωρινής απαγορευτικής διαταγής.

Δεν συντρέχει κατεπείγον, απεφάνθη η ειρηνοδίκης και παρέπεμψε την υπόθεση στην συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ιδίου, στις 27 Φεβρουαρίου 2018.

Έχει, όμως, ενδιαφέρον να δούμε προσεκτικά την συγκεκριμένη υπόθεση, που κι αυτή κινήθηκε από την επιτροπή των ανωνύμων, με την πλήρη τεχνική και νομική υποστήριξή της.

Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, ιδιοκτήτης (Γ.Γ.), με την ενθάρρυνση και προτροπή της επιτροπής των ανωνύμων, λειτούργησε εφεδρικά και συμπληρωματικά με τον άλλον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη, που συνορεύει με την επίμαχη λωρίδα – δρόμο, ιδιοκτησίας της πρώην ΒΙΑΛ και νυν του δήμου Χίου, που την κατέχει – όπως και όλο το ακίνητο της πρώην ΒΙΑΛ – το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Αλλού τα δέντρα, αλλού τα συρματοπλέγματα…

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, όταν είχαν αρχίσει οι κινητοποιήσεις κατοίκων του Χαλκειούς, ο Γ.Γ., ιδιοκτήτης του χωραφιού που συνορεύει με την λωρίδα – δρόμο στην πάνω πλευρά της, προς τα κτίρια της ΒΙΑΛ, άρχισε να διαμαρτύρεται ότι δήθεν του έκοψαν τα δέντρα, προκειμένου να μην εμποδίζεται η διέλευση βαρέων οχημάτων προς την ΒΙΑΛ κ.λπ.

Όντως, εκεί είχαν κλαδευτεί κάποια δέντρα, προς το τέλος του δρόμου, αλλά τα δέντρα αυτά βρίσκονταν στα πρανή του χωραφιού προς την λωρίδα – δρόμο κι όχι μέσα στο χωράφι του. Το οποίο, μάλιστα, ήταν και εξακολουθεί να είναι περιφραγμένο στην πλευρά αυτή με συρματόπλεγμα, παλαιό μεν και φθαρμένο σε κάποια τμήματά του, αλλά στέκεται εκεί και οριοθετεί το χωράφι του.

Το συρματόπλεγμα αυτό απέχει από την άκρη της λωρίδας – δρόμος, όπως έχει διαμορφωθεί μετά το στρώσιμο με κροκάλες, σε κάποια σημεία και πάνω από δύο μέτρα έως και 2,50 μ., ενώ όλα δείχνουν ότι το πρανές αυτό (τράφος) αποτελεί την συνέχεια και τμήμα της ιδιοκτησίας του δήμου Χίου (η επίμαχη λωρίδα). Το δε χωράφι, φυτεμένο με ελιές, έχει υψομετρική διαφορά με το οδόστρωμα πλέον του ενός μέτρου!

…κι αλλού τα πασσαλάκια

Όταν, λοιπόν, ο δήμος Χίου και ο εμφανιζόμενος ως ιδιοκτήτης του χωραφιού από την κάτω πλευρά της λωρίδας – δρόμος ( ο πρώτος) έχασαν τα ασφαλιστικά μέτρα και την έκδοση προσωρινής διαταγής, ενώ διετάχθη να απομακρυνθούν και τα πασσαλάκια, η επιτροπή των ανωνύμων έβαλε στον… χορό των δικαστικών διεκδικήσεων τον Γ.Γ.

Στις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη, μπήκαν πασσαλάκια κατά μήκος της επίμαχης λωρίδας, κάτωθεν του χωραφιού του Γ.Γ., καθώς και στην πρόσοψη του ιδίου χωραφιού με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο (πρόκειται για γωνιακό χωράφι).

Τα πασσαλάκια αυτά μπήκαν στο όριο του διαμορφωμένου οδοστρώματος (της επίμαχης λωρίδας – δρόμος), κάτω από το επίπεδο του χωραφιού του και σε απόσταση από τα όρια που καθορίζει το συρματόπλεγμα πλέον των δύο μέτρων, ίσως και 2,50 μ. (βλέπε φωτογραφίες).

Η φάμπρικα των ασφαλιστικών μέτρων

Την επομένη ημέρα, 24 Ιανουαρίου 2018, η δικηγόρος του Γ.Γ. καταθέτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και ζητά την έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία συζητήθηκε την Δευτέρα 29 και η απορριπτική επί του αιτήματος απόφαση εξεδόθη την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

Έχει αξία να επισημανθεί ότι στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο Γ.Γ. ουδέν αναφέρει ότι τοποθέτησε μία ημέρα πριν τα πασσαλάκια αυτά, οριοθετώντας το χωράφι του έξω από τα μέχρι τότε γνωστά όριά του (όπως τουλάχιστον αυτά καθορίζονται από το συρματόπλεγμα).

Επίσης, ισχυρίζεται ότι «αλλοιώνεται η μορφή του (του χωραφιού) με αποτέλεσμα σε λίγο χρόνο να εμφανίζεται ως συνέχεια της αγροτικής οδού», ενώ η οδός αυτή που δεν είναι αγροτική οδός αλλά λωρίδα γης, ιδιοκτησίας της πρώην ΒΙΑΛ και νυν του δήμου Χίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ακινήτου, έχει υψομετρική διαφορά με το χωράφι του πλέον του ενός μέτρου!

Τα πασσαλάκια και σήμερα παραμένουν εκεί έως ότου είτε απομακρυνθούν από τον ίδιο τον Γ.Γ., είτε με κάποια απόφαση δικαστηρίου, αν και εφόσον ο δήμος Χίου, ο οποίος παρακολουθεί παγερά αδιάφορος την καταπάτηση της περιουσίας του, κληθεί (προσεπίκληση) στο δικαστήριο από τον επισπεύδοντα ελληνικό Δημόσιο (υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής) στις 27 Φεβρουαρίου 2017, οπότε και θα συζητηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Εκεί παραμένουν, επίσης, τα παλαιά και φθαρμένα συρματοπλέγματα, εκτός εάν… εξαϋλωθούν ή εξαφανισθούν, τι να πει κανείς, τέτοιες πονηρές και δύσκολες ημέρες που διάγουμε.

Οι πρώτες 7 φωτογραφίες είναι πριν τοποθετηθούν τα πασσαλάκια και οι υπόλοιπες 7 μετά την τοποθέτησή τους

Σχόλια
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com