Καλοκαιρινός μήνας ο Οκτώβριος και στην αεροπορική κίνηση της Χίου

Καλοκαιρινός μήνας αποδείχθηκε και στην αεροπορική κίνηση της Χίου ο Οκτώβριος, αφού όλοι οι δείκτες παρουσιάσθηκαν αυξημένοι σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022, όπως φαίνεται από τα κατωτέρω στατιστικά στοιχεία του κρατικού αερολιμένα Χίου «Όμηρος».

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 2022-23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2022 2023 ΜΕΤΑΒΟΛΗ%
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
Κινήσεις αεροσκαφών εσωτερικού 440 456 3,64
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Αφίξεις επιβατών εσωτερικού 10.264 10.815 5,37
Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού 11.697 12.707 8,63