Καταστροφή πυρομαχικών

 Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, ενδεχομένως και την Πέμπτη 17 του μήνα, από 08:00 έως 13:00, θα πραγματοποιηθεί καταστροφή (εκρήξεις) πυρομαχικών στο Πεδίο Ασκήσεων Κάτω Φανών, περιοχή Πυργίου ΧΙΟΥ.

Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρες, απαγορεύεται στην  παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων, προς αποφυγή ατυχημάτων.