Κλείσιμο δρόμου λόγω έργων στην Καλλιμασιά

Στα πλαίσια  του έργου «Βελτίωση Ασφαλείας Οδών Δήμου Χίου», θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό Αεροπόρου Περρίκου στην Καλλιμασιά  από Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως και Πέμπτη 23 Μαΐου 2024. 

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων  στις παραπάνω ημερομηνίες και σταδιακά ανά οδό σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.  Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ευθύνη της αναδόχου εταιρίας του έργου.