Λίγο πριν την κατάρρευση – Και για υπέρηχους μπαίνει ιδιώτης στο νοσοκομείο Χίου

Στον ιδιωτικό τομέα επιχειρείται να περάσει μια ακόμα υπηρεσία του νοσοκομείου Χίου, η διενέργεια υπερήχων κατά τις εφημερίες, ως αποτέλεσμα της χρόνιας αδιαφορίας και ανικανότητας της διοίκησής του και της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για την εξεύρεση μόνιμης και βιώσιμης λύσης στο απορφανισμένο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα.

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους ασθενείς οι διευθυντές των κλινικών χειρουργική, ουρολογική και γυναικολογική ζητούν από την διοίκηση του νοσοκομείου Χίου να τους ενημερώσει «τι πρέπει να πράξουμε σε περίπτωση που είναι αναγκαία η εκτέλεση υπερήχων στις εφημερίες».

Στην ίδια επιστολή τους επισημαίνουν ότι «στις εφημερίες του νοσοκομείου δεν υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης υπερήχων οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητοι για διαγνωστική προσπέλαση των ασθενών και για την εκτέλεση χειρουργείων και λοιπών ιατρικών πράξεων».

Το πρόβλημα της αδυναμίας εκτέλεσης υπερήχων είχε πρόσφατα επισημάνει και το Σωματείο Εργαζομένων Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου (ΣΕΣΝΟΧ). Προ δε αυτών των αντιδράσεων και επισημάνσεων η διοίκηση του νοσοκομείου, αφού ισχυρίζεται ότι δεν εκδηλώθηκε στην τελευταία προκήρυξη ενδιαφέρον γιατρών για την στελέχωση του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, επιχειρεί να… λύσει το πρόβλημα των υπερήχων προσφεύγοντας στις υπηρεσίες των ιδιωτών.

Προς τούτο το διοικητικό συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε να προσφύγει το νοσοκομείο σε διαγωνιστική διαδικασία και να καλέσει ιδιώτες ακτινολόγους της Χίου, για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης υπερήχων με την φυσική τους παρουσία εντός του νοσοκομείου.

Η δαπάνη που εγκρίθηκε για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ωστόσο, δεν προσδιορίζονται ούτε η χρονική περίοδος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ούτε η τιμή μονάδος, ούτε οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες.

Μάλλον θέλει να καλύψει τα νώτα της η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου

Άνθρωποι που γνωρίζουν εκ των έσω τα τεκταινόμενα υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αυτή γίνεται κυριολεκτικά για… ξεκάρφωμα και για να καλύψει τις τυχόν ευθύνες της η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου αν ο μη γένοιτο προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Εκτιμούν μετά βεβαιότητος ότι ουδείς εκ των ακτινολόγων της Χίου θα προσέλθει για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίες ενδεχομένως να ζητηθούν οποιαδήποτε ώρα ακόμα και μέσα στα μεσάνυχτα, σε περίπτωση κάποιου επείγοντος περιστατικού είτε τροχαίου, είτε άλλου περιστατικού.

Η «λύση» αυτή ουδεμία έχει σχέση με την επιλογή να στέλνονται οι αξονικές και οι μαγνητικές τομογραφίες για διάγνωση σε ιατρική εταιρεία των Αθηνών, όπως πρόσφατα αποφάσισε η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, καθότι στο θέμα των υπερήχων απαιτείται – σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. – η φυσική παρουσία του ακτινολόγου στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η διαδικασία αποδειχθεί άγονη, κάτι που θεωρείται και το πιθανότερο, η διοίκηση θα… μπορεί να ισχυρίζεται – κατ΄ αναλογία με τον ισχυρισμό της για την μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από γιατρούς για το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα – ότι «κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον»!

Ακολουθεί η από 1.12.2023 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου Χίου

iperixoi_1.12.2023