Ποσό 100.000 ευρώ για ασφαλείς παιδικές χαρές

12

Λουκέτο στις παιδικές χαρές – καρμανιόλες βάζει η κυβέρνηση, καλώντας τους δήμους είτε να αποξηλώσουν όλες τις κατασκευές και τα παιχνίδια που δεν τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, είτε να προχωρήσουν στην προσαρμογή τους στα νέα πρότυπα λειτουργίας που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο.

Με κατεπείγουσα εγκύκλιό του ο υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Βούτσης ζητά από τους δήμους να ακολουθήσουν πιστά τις σχετικές οδηγίες και να ακολουθήσουν την διαδικασία πιστοποίησης που προβλέπεται ήδη και περιγράφεται σε άλλη σχετική εγκύκλιο.

«Κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια»,  τονίζεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Πάντως, σύμφωνα με δηλώσεις στον astraparis.gr του διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών κ. Λευτέρη Παπαλάνη, ο δήμος Χίου προχωρά κανονικά στην εφαρμογή του κανονισμού. «Ήδη, έχουμε αναθέσει σε πιστοποιημένη εταιρεία τον έλεγχο όλων των παιδικών χαρών του νησιού και σύντομα θα έχουμε τις σχετικές εκθέσεις που συντάσσονται ξεχωριστά για κάθε μία», τόνισε.

Εκεί θα περιγράφονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα.

Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις του, η διαδικασία αυτή θα κοστίσει στον δήμο Χίου περίπου 100.000 ευρώ και θα διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Ανάλογη διαδικασία να σημειωθεί ότι έχει ξεκινήσει και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του δήμου Χίου για τις παιδικές χαρές που λειτουργούν στον προαύλιο χώρο των παιδικών σταθμών της αρμοδιότητάς του.

Σχόλια