«Μάθε πού ψηφίζεις», στα ΚΕΠ και στο γραφείο δημοτολογίου

 

 

Σχόλια