Μαζική είσοδος μεταναστών, σε Χίο, Λέσβο, Κω και Σάμο