Με 50 ένσημα η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Πενήντα ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο έτος (2015), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, πρέπει να έχουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προκειμένου να ανανεώσουν την ασφαλιστική ικανότητα περιόδου 1.3.2016 έως 28.2.2017 για τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία ο ελάχιστος ασφαλιστικός χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη του εργαζόμενου είναι 100 ημέρες εργασίας, διάταξη η οποία τροποποιήθηκε για εφέτος, μετά και την υποβολή σχετικών αιτημάτων στην διοίκηση του ΙΚΑ εκ μέρους συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων.

Σχετική ανακοίνωση έγινε από το Εργατικό Κέντρο Χίου, ύστερα από ενημέρωση της Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.