Με διαδικασία fast track εξοπλισμός 1,4 εκατ. ευρώ στην υπηρεσία ασύλου Λέσβου

Χρειάστηκε να παρέλθουν δύο ολόκληροι μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές (9 και 10 Σεπτεμβρίου 2020) στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας Λέσβου και την καταστροφή εξοπλισμού της υπηρεσίας ασύλου για να αποφασίσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης να προκηρύξει προμήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Η καθυστέρηση αυτή είναι προφανές ότι βολεύει μια χαρά τον κ. Μηταράκη, ώστε να χαρακτηρισθεί η ανάθεση ως κατεπείγουσα ανάγκη και με συνοπτικές διαδικασίες να προχωρήσει στην συγκεκριμένη προμήθεια ποσού 1.386.890,40 ευρώ, αποφεύγοντας τις «γραφειοκρατικές και χρονοβόρες», αλλά και διαφανείς προσθέτουμε, διαδικασίες των πραγματικά διαγωνιστικών διαδικασιών.

Επιλέγει εν προκειμένω την πρόσκληση αντί του ανοικτού διαγωνισμού, ώστε οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν τις προσφορές τους για τον ζητούμενο εξοπλισμό στο σύνολό του ή τμηματικά, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Να επισημανθεί ότι η καθυστέρηση αυτή φαντάζει ακόμα πιο προκλητική, δεδομένου ότι ενώ η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον κ. Μηταράκη στις 20 Οκτωβρίου 2020, αναρτήθηκε στην Διαύγεια μόλις σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, ώστε η ανάγκη να καταστεί ακόμα πιο επιτακτική!

Η πρόσκληση για την προμήθεια του εξοπλισμού

asilo_moria

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια