Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων

5ετές μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), στο πλαίσιο του στρατηγικού του στόχου για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας   μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με επιχειρήσεις και Φορείς – Οργανισμούς διαμόρφωσης τουριστικής πολιτικής, το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δια του Εργαστηρίου Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού “iTED Lab”.

Το ΙΤΕΠ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.

Το Εργαστήριο Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού “iTED Lab” αποτελεί θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με στόχο την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης του Τουρισμού και των Τουριστικών επιχειρήσεων.  

Η συνεργασία αυτή θα αφορά θέματα και αντικείμενα κοινών ενδιαφερόντων και σκοπών, στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου κατάρτισης και έρευνας στο χώρο του Τουρισμού, της Διοίκησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων, της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και άλλων που εντάσσονται στο πλαίσιο και το πνεύμα των παραπάνω.

Οι δύο φορείς προβλέπεται να προχωρήσουν στην ανάπτυξη δράσεων, όπως είναι η συγγραφή μελετών, επιστημονικών άρθρων και συγγραμμάτων, η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων, η απασχόληση φοιτητών του Τμήματος στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο ΙΤΕΠ, και γενικότερα η διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων του Τμήματος με την ξενοδοχειακή αγορά.