Μνημόνιο συνεργασίας Σ.Α.Ε.Κ. Χίου και “iTED Lab” του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου και το Εργαστήριο  Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου  Δυναμικού “iTED Lab” του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Με το Μνημόνιο αυτό η Σ.Α.Ε.Κ. Χίου εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο  Ελλάδος (NATIONAL SKILLS PARTNERSHIP – GREECE) που οργάνωσε το iTED  Lab στο πλαίσιο του διακρατικού έργου Pact for Next Tourism Generation  Skills – Pantour με στόχο τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών  φορέων για την ανάπτυξη των τουριστικών δεξιοτήτων στον τομέα του  τουρισμού και των τουριστικών υπηρεσιών.
Το έργο PANTOUR αποτελεί συνέχεια του έργου NTG (Next Tourism  Generation) και στοχεύει στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων για την  αντιμετώπιση των νέων αναγκών σε δεξιότητες στο τουριστικό οικοσύστημα  για την περίοδο 2026-2036. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 13  ευρωπαίους εταίρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται θεσμικοί  εταίροι, εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, πανεπιστήμια και  διακρατικοί εταίροι.
Το Εθνικό Δίκτυο Ελλάδος (NATIONAL SKILLS PARTNERSHIP – GREECE) έχει ως στόχο:
–    να φέρει σε επαφή τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε θέματα  εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την ανταλλαγή της γνώσης και την  επίτευξη μιας συνεργατικής προσέγγισης και συναντίληψης σε βασικά  θέματα,
–    να δοθεί η ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η εμπειρία των  εμπλεκομένων μερών, σε συνδυασμό με τη διατύπωση και καταγραφή των  αναγκών και των κενών που υπάρχουν σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων  στην παροχή υπηρεσιών,
–    να προωθήσει την ενσωμάτωση των ψηφιακών, πράσινων και κοινωνικών  δεξιοτήτων ως βασικών γνωστικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του τουρισμού  και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.