Νέα επιχορήγηση για την εκτέλεση έργων στο Μουσείο Μαστίχας

Νέα επιχορήγηση 471.806,02 ευρώ έλαβε από το υπουργείο Οικονομίας του Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), για την πληρωμή έργων στο Μουσείο Μαστίχας.

Με το συγκεκριμένο ποσό θα γίνει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η πληρωμή των υποέργων 1, 2, 4, 5, 6, 9 & 11 του έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου».