Νέα… στρατιά 93 συμβασιούχων στον δήμο Χίου με πρόσχημα τον covid

Την πρόσληψη νέας φουρνιάς συμβασιούχων, με τετράμηνες, εξάμηνες και οκτάμηνες συμβάσεις, στον δήμο Χίου για τις υποτιθέμενες αυξημένες λόγω κορονοϊού ανάγκες του τομέα καθαριότητας προχωρεί η δημοτική αρχή Κάρμαντζη, βάζοντας μια ακόμα νάρκη στα οικονομικά του δήμου.

Η οικονομική επιτροπή δήμου Χίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021, για τις ακόλουθες, συγκεκριμένα, προσλήψεις:

1. Εξήντα δύο εργάτες καθαριότητας ( κλάδος Υ.Ε. 16) για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών .

2. Δεκαπέντε εργάτες καθαριότητας (κλάδος Υ.Ε. 16) για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

3. Δέκα εργάτες καθαριότητας (κλάδος Υ.Ε. 16) για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

4. Δύο οδηγούς (κλάδος Δ.Ε. 29),  οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν: επαγγελματική άδεια οδηγού Γ’ κατηγορίας, ψηφιακό ταχογράφο και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

5. Έναν χειριστή μηχανημάτων έργου (Δ.Ε. 28) ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 1.3 και 1.5 τουλάχιστον ομάδας Β του Π.Δ. 113/12, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

6. Τρεις χειριστές μηχανημάτων έργου (Δ.Ε. 28), οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 1.3 και 1.5 τουλάχιστον ομάδας Β του Π.Δ. 113/12, για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Στην εισήγηση της υπηρεσίας καθαριότητας επισημαίνεται ότι «το εν λόγω προσωπικό θα αντικαταστήσει τους προσληφθέντες των οποίων η σύμβαση έληξε ή πρόκειται να λήξει σύντομα και έχει επιφορτισθεί με την καθαριότητα και τον ψεκασμό των δομών και υπηρεσιών σε όλο τον Δήμο, καθόσον οι ανάγκες για τον
περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού (covid -19) εξακολουθούν να υφίστανται». 

Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις παραπάνω θέσεις θα λήξει την προσεχή Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο πρόσληψης όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κλασσικός «εσύ τίνος είσαι» και το πολύ πολύ να υπάρχει και προσωπική συνέντευξη του δημάρχου!

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια