Νέες κάρτες γα τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ από το κοινωνικό παντοπωλείο

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ καλούνται να προσέλθουν στον χώρο του κοινωνικού παντοπωλείου δήμου Χίου (περιφερειακός δρόμος παράκαμψης πόλης Χίου – οδός Νικολάου Ζορμπά, περιοχή «Καστρομηνάς»), για την παραλαβή κάρτας και την ενημέρωσή τους για τον νέο τρόπο διάθεσης τροφίμων κατά την προσεχή περίοδο.

Καθημερινά από 09:00- 14:00΄ και για τις επόμενες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα, καθώς και το έντυπο αίτησης – ένταξης στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το κοινωνικό παντοπωλείο δήμου Χίου, στο τηλ. 22710 43643.