Νέος χλοοτάπητας σε Θυμιανά και Άγιο Γιώργη

546.848,64 ευρώ θα δοθούν συνολικά τα τα γήπεδα του Αγίου Γεωργίου Συκούση και των Θυμιανών. Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη η προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς συνολικής επιφάνειας 15.856 τ.μ για την αντικατάσταση του υφιστάμενου που έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, στα γήπεδα του Αγίου Γεωργίου Συκούση και των Θυμιανών.

Στο γήπεδο των Θυμιανών θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας και στο υπό κατασκευή γήπεδο 5Χ5 επιφάνειας 1.056 τ.μ.. Παράλληλα, με γνώμονα την αναβάθμιση των ανωτέρω αθλητικών υποδομών στην προμήθεια περιλαμβάνονται και  6 πάγκοι αναπληρωματικών με στέγαστρο (2 τεμ. των 10 θέσεων έκαστο για το γήπεδο Αγ. Γεωργίου Συκούση, 2 τεμ. των 10 θέσεων έκαστο για το γήπεδο Θυμιανών και 2 τεμ. των 6 θέσεων έκαστο για το γήπεδο 5Χ5) συνολικού μήκους 26,00 μ. καθώς και 4 εστίες ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων και 2 εστίες ποδοσφαίρου διαστάσεων γηπέδου 5Χ5.

Ο προϋπολογισμός που αφορά τις προμήθειες για το γήπεδο του Αγίου Γεωργίου Συκούση είναι 234.561,60€ και για το γήπεδο των Θυμιανών είναι 312.287,04€, ενώ συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 546.848,64€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου. 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια