Νέος διοικητής στην περιφερειακή πυροσβεστική διοίκηση Βορείου Αιγαίου

Ο αρχιπύραρχος κ. Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος ανέλαβε καθήκοντα διοικητή της περιφερειακής πυροσβεστικής διοίκησης Βορείου Αιγαίου, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020.

Ο νέος διοικητής διαδέχεται τον υποστράτηγο κ. Διονύσιο Κουτσούκο, ο οποίος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του στο Πυροσβεστικό Σώμα.