Οι 5.066 προσλήψεις της κοινωφελούς για την πυροπροστασία

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr, οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων για το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας, που προβλέπει τη πρόσληψη 5.066 ατόμων σε όλη τη χώρα.

Στη Χίο και συγκεκριμένα στο δασαρχείο Χίου, μέσω της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προβλέπεται η πρόσληψη συνολικά 64 ατόμων ως εξής: 2 γεωτεχνικών (δασοπόνων) Π.Ε., 2 δασοπόνων Τ.Ε., 4 ειδικών δασικής προστασίας Δ.Ε., ενός οδηγού με δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας Δ.Ε., ενός φύλακα Δ.Ε., 4 διοικητικού – λογιστικού Δ.Ε. και 50 εργατών Υ.Ε.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα τοποθετηθούν για οκτώ μήνες στους επιβλέποντες φορείς ή και υπηρεσίες τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση Νο 4/2018.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους επιβλέποντες φορείς ή και υπηρεσίες τοποθέτησης.

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς ή και υπηρεσίες τοποθέτησης οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα απασχόλησης»/ «Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα»/ «Οδηγός εφαρμογής προγράμματος» καθώς και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια