Οι κοινωνικοί λειτουργοί υπέρ της λειτουργίας των ΔΥΕΠ

Την αντίδραση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, τμήμα Χίου, προκάλεσε η προσπάθεια γνωστών κύκλων στη Χίο να αντιταχθούν στην ένταξη των προσφυγόπουλων στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω των ΔΥΕΠ.

Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι «η προσπάθεια για την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και εν τέλει την μη διακριτική μεταχείριση των παιδιών μεταναστών – προσφύγων, ως αναφαίρετο και θεμελιώδες δικαίωμα πρέπει να τύχει καθολικής εφαρμογής».

Μεταξύ άλλων σημειώνει και τα ακόλουθα:

«Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι θεμελιώδες για όλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και δικαίως η ελληνική πολιτεία, με σχετικές διατάξεις, αποφασίζει την ίδρυση δομών υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ) , καθορίζοντας τις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2017-2018, εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι ΔΥΕΠ ανά κέντρο φιλοξενίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στη ρουτίνα του προγράμματος μιας σχολικής κοινότητας, ενισχύει το αίσθημα της «κανονικότητας» για τα παιδιά που διαβιούν σε κέντρα φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων, επουλώνει τραύματα που σχετίζονται με τον ξεριζωμό από την πατρίδα τους και βοηθάει επί του συνόλου στην αποφυγή του στίγματος της περιθωριοποίησης.

Η προσπάθεια για την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και εν τέλει την μη διακριτική μεταχείριση των παιδιών μεταναστών – προσφύγων, ως αναφαίρετο και θεμελιώδες δικαίωμα πρέπει να τύχει καθολικής εφαρμογής.

… Οι κοινωνικοί λειτουργοί που ζουν, εργάζονται και εμπλέκονται ενεργά με τη διαχείριση των συνεπειών του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος στο νησί της Χίου, πρεσβεύουν συνεχώς και μεριμνούν για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και την ομαλή συμβίωση του συνόλου του πληθυσμού».