Οι λαλάδες φέρνουν για τα καλά την άνοιξη στη Χίο (βίντεο)

Ήρθε η εποχή τους, η καλύτερη για τις λαλάδες της Χίου, που τέτοια εποχή δίνυν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στα χωράφια του κεντρικού και νοτιοανατολικού τμήματος της Χίου.

Μια εικόνα, γιατί η πραγματική μόνον από κοντά είναι πλήρης, μας δίνει στο βίντεο ο κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου.

Στη Χίο φύονται τέσσερα είδη άγριας τουλίπας (Tulipa praecox , Tulipa agenesis , Tulipa clusiana και Tulipa undulatifolia), τα τρία από τα οποία φύονται αποκλειστικά στη Χίο.

Οι ντόπιοι τις ονομάζουν λαλάδες. Τα άνθη τους δεν διατηρούνται περισσότερο από 7 έως 10 ημέρες.

Σχόλια