Οι προθεσμίες ΚΤΕΟ για μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό

Έως της 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι η προθεσμία για τεχνικό έλεγχο μοτοσικλετών, χαρακτηριζόμενες ως δίκυκλες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό, ανεξαρτήτως κυβισμού, των οποίων η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας ή έδρα της επιχείρησης του κατόχου ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Χίου, εφόσον έχει παρέλθει τετραετία από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στη Ελλάδα καθώς και οι ήδη ταξινομημένες ως μεταχειρισμένες προερχόμενες από χώρες του εξωτερικού και δεν έχουν δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Όπως ανακοινώθηκε από την περιφερειακή ενότητα Χίου:

  1. Οι μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί ως καινούριες, περνούν από τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με προθεσμία από τρεις πριν, έως μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
  2. Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου.
  3. Όσες μοτοσικλέτες έχουν εφοδιαστεί με δελτίο τεχνικού ελέγχου, αυτό ισχύει μέχρι τη λήξη του.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι μοτοσικλετών παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα ΙΚΤΕΟ για τον καθορισμό της ημερομηνίας ελέγχου. Ο κάτοχος μοτοσικλέτας, ο οποίος την προσκομίζει εκπρόθεσμα για περιοδικό ή επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους.