Ώρα απαλλοτριώσεων για τον περιφερειακό του Χαλκειούς

Σε συνεχή επαφή με τους κατοίκους του Χαλκειούς ώστε να ενημερωθούν για τις εκτάσεις που χρειάζεται να απαλλοτριωθούν για το έργο «Δρόμος παράκαμψης Χαλκειούς», βρίσκεται ο αντιπεριφερειάρχης κ. Παντελής Μπουγδάνος.

Ο κ. Μπουγδάνος πραγματοποίησε  δυο διαδοχικές συναντήσεις με το Τοπικό Συμβούλιο Χαλκειούς (11 και 15 Μαΐου) προχωρώντας σε αναλυτική ενημέρωση για τις εκτάσειςπου θα απαλλοτροιωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 4.180.000 €. Πρόκειται για έργο που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια και εξασφαλίζει ταχύτερη πρόσβαση από και προς τους οικισμούς της Νότιας και Νοτιοδυτικής Χίου.

Η απαλλοτριωτέα έκταση που βρίσκεται στις Κοινότητες Χαλκειούς και Ζυφιά της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων Δήμου Χίου απεικονίζεται στα από τον Ιανουάριο του 2020 εγκεκριμένα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικό πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής; Ενότητας Χίου, Πολυτεχνείου 1, 82131 Χίος, Τηλ. 2271350568 και e-mail:                       d.technikonerg@chios.pvaigaiou.gov.gr