Οριστικά αποτελέσματα για 59 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας

24

Από το ΑΣΕΠ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018, εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2017 (ΦΕΚ 16/9-5-2017 τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας,  59 θέσεων τακτικού προσωπικού τεχνολογικής εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Μεταξύ των θέσεων αυτών είναι και μία θέση ειδικότητας διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας στο νοσοκομείο Χίου.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται από το ΑΣΕΠ ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Σχόλια