Παράνομη διακίνηση νωπών κρεάτων εντοπίσθηκε από το λιμεναρχείο Χίου

Διακίνηση νωπών κρεάτων χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής εντόπισε το λιμεναρχείο Χίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωσή του, «εντοπίσθηκε οδηγός Φ/Γ ψυγείου οχήματος, το οποίο εξήλθε από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, να προμηθεύει νωπά κρέατα σε τοπικές επιχειρήσεις κρεάτων, οι οποίες χρησιμοποιούσαν Ι.Χ. οχήματα, τα οποία δεν πληρούσαν τους κανόνες υγιεινής και προστασίας τροφίμων αναφορικά με την “ψύξη – κατάψυξη”, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία».

Από το λιμεναρχείο κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων, ενώ ενημέρωσε για τα περαιτέρω κατά τις αρμοδιότητές τους την διεύθυνση κτηνιατρικής και την ΔΟΥ Χίου.