Περάστε (υποχρεωτικά) και από την ΕΜΧ για την επιδότησή σας

Υποχρεωτικά από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου πρέπει να περάσουν όσοι μαστιχοπαραγωγοί δεν υπέβαλαν στην Ένωση τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης 2018, αλλά προτίμησαν να το κάνουν μόνοι τους ηλεκτρονικά ή σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων (ΚΥΔ) εκτός ΕΜΧ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΜΧ οι παραγωγοί αυτοί ότι πρέπει μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018 να προσκομίσουν στα γραφεία της τις αιτήσεις μαστίχας για το έτος 2018, προκειμένου αυτές να πρωτοκολληθούν εμπρόθεσμα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής τους στην διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης.

Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζεται από την ΕΜΧ, οι αιτήσεις αυτές δεν θα λάβουν επιδότηση για την δηλωθείσα ποσότητα μαστίχας εσοδείας 2018.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια