Περιήγηση στο Μουσείο Μαστίχας και στους Ολύμπους με το κινητό

Στα Μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) στο Αιγαίο, και συγκεκριμένα στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Τήνου, στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου και στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα δοκιμαστικές λειτουργίες τεχνολογικών εφαρμογών, στο πλαίσιο του έργου «Μουσείων Τόπος».

Χάρη σε αυτή την εφαρμογή συνδέονται τα μουσεία με το πολιτιστικό απόθεμα των οικισμών που τα φιλοξενούν. Έτσι στη Χίο υπάρχει η σύνδεση του Μουσείο Μαστίχας με τους Ολύμπους και η ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στους οικισμούς και τα Μουσεία.

Η σύνδεση αυτή, πραγματοποιείται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα μέσα από διαδραστικά συστήματα παιχνιδοποίησης, που αξιοποιούν τις τεχνολογίες φορητών τηλεφώνων προσφέροντας στον χρήστη μια απολαυστική διαδραστική εμπειρία περιήγησης. Επιπλέον, μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στα Μουσεία και τους οικισμούς, να παίξει και να ανακαλύψει τη βιοτεχνική-βιομηχανική παράδοση καθώς και την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά των οικισμών αυτών.

Παράλληλα, για κάθε ένα από τα Μουσεία που συμμετέχουν στο έργο, δημιουργήθηκε μια διαφορετική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, η οποία ενισχύει τη μουσειακή εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπρόσωποι από τους τέσσερις φορείς του έργου, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, DOTSOFT A.E., GET LTD και ΠΙΟΠ) επισκέφθηκαν τα Μουσεία και τους οικισμούς, και αφού δοκίμασαν τις εφαρμογές σε επισκέπτες, κατέγραψαν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, με σκοπό τη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες των δοκιμών των εφαρμογών, αξιολόγησαν ως απολαυστική τη συνολική εμπειρία.

Οι εφαρμογές αναμένεται να παραδοθούν στο κοινό την άνοιξη του 2021 και φιλοδοξία όλων των συμμετεχόντων στο έργο είναι να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση και στην αειφόρο πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Το έργο Μουσείων Τόπος υλοποιείται (Τ1ΕΔΚ-0157) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια