Πώς θα διορθώσετε χωρίς πρόστιμα στον δήμο τα τετραγωνικά του ακινήτου σας

Πρόσκληση προς τους δημότες να προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, σύμφωνα με την πρόσφατη ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α΄ Ν.4647/2019, άρθρο 51 παρ. 2), απευθύνει ο δήμος Χίου.

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαρτίου 2019, χωρίς την επιβολή προστίμων, ενώ διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Η πρόσκληση αφορά όλους τους υπόχρεους για να δηλώσουν τα ορθά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους (ηλεκτροδοτούμενο ή μη, κτίριο ή οικόπεδο).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

– Έντυπο της δήλωσης. Χορηγείται από το πρωτόκολλο του δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2), και τα γραφεία των κατά τόπους δημοτικών ενοτήτων. Επίσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου chios.gov.gr.

– Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ρεύματος (ισχύει μόνο για την περίπτωση των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ή αυτών που διέκοψαν την ηλεκτροδότηση). Προσκομίζεται ο τελευταίος διαθέσιμος λογαριασμός ρεύματος.

– Κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου (KAEK) (ισχύει μόνο για την περίπτωση των οικοπέδων).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του δήμου Χίου, Κανάρη 18 ΤΚ 82131 Χίος και στα τηλέφωνα 22713 51733 κα Στέλλα Σμυρναίου, 22713 51732 κα Αντωνία Πουπάλου, 22713 51729 κα Μαρία Καπίρη και 22713 51735 κα Αικατερίνη Στάμπα.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια