Πρεμιέρα της πλατφόρμας για προστασία της πρώτης κατοικίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:00 Με το… δάκτυλο στο κουμπί, περίμεναν πολλοί δανειολήπτες να ανοίξει η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και είναι ενδεικτικό ότι από το Σάββατο κιόλας πολλοί επιχείρησαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής!

Από τις 8 το πρωί και ως τις 9, που το επιτελείο της ΕΓΔΙΧ μαζί με τη Γ.Γ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών παρουσίασαν την πλατφόρμα, 222 δανειολήπτες είχαν ήδη πάρει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία, χωρίς πάντως να μπορεί να προδικάσει κανείς το τελικό αποτέλεσμα. Σημειωτέον, ότι από τη στιγμή της αίτησης, έως ότου γίνει η μεταφόρτωση δεδομένων από το Taxis και τον Τειρεσία, απαιτούνται 7 ημέρες, οπότε και κρίνεται τότε αν ο δανειολήπτης είναι επιλέξιμος με βάση εισοδηματικά- περιουσιακά κριτήρια και υπόλοιπο οφειλής.

Όπως σημείωσε ο ειδικός γραμματέας Φ. Κουρμούσης τα επόμενα στάδια θεωρητικά μπορούν να διαρκέσουν 1 + 1 μήνα, προκειμένου να απαντήσουν οι τράπεζες για την προτεινόμενη ρύθμιση και εν συνεχεία να απαντήσει ο δανειολήπτης αν την αποδέχεται. Στην πραγματικότητα, όμως, οι χρόνοι θα είναι πολύ πιο σύντομοι, καθώς οι ρυθμίσεις είναι fixαρισμένες και απλώς θα πρέπει να κατανέμεται το βάρος ανά τράπεζα, στην περίπτωση που τα δάνεια είναι περισσότερα από ένα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:29

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη πρεμιέρα και περίπου 180.000 «κόκκινοι» δανειολήπτες, ετοιμάζονται για τη «βουτιά» στο άγνωστο, καθώς ακόμα κι αν κριθούν επιλέξιμοι βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ουδείς μπορεί να προδικάσει τη ρύθμιση που θα προτείνουν κατά περίπτωση οι τράπεζες.

Ξεπερνώντας τα τεχνικά προβλήματα, που σχετίζονταν κυρίως με το πώς θα γίνει απολύτως ηλεκτρονική και αυτόματη η μεταφορά φορολογικών- τραπεζικών δεδομένων στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, πλέον οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα από σήμερα να ρυθμίσουν στεγαστικά- επαγγελματικά δάνεια με υποθήκη κύριας κατοικίας και ακολούθως να την προστατέψουν από πλειστηριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως γίνεται σαφές στον ειδικό Οδηγό της ΕΓΔΙΧ, η προστασία αυτή ΔΕΝ επεκτείνεται σε τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ ακόμα και στην κύρια κατοικία είναι δυνατόν ληφθούν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων των πιστωτών. Συγκεκριμένα, η αναστολή εκτέλεσης δεν εμποδίζει την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, αρκεί να μην πραγματοποιηθεί πλειστηριασμός, ούτε τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων στην υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη, ούτε την άσκηση αγωγής ή την έκδοση διαταγής πληρωμής για τις απαιτήσεις, των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

Η είσοδος στην πλατφόρµα πραγµατοποιείται µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.∆.Ι.Χ. (www.keyd.gov.gr) από το σύνδεσµο για την αίτηση υπαγωγής. Στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.∆.Ι.Χ. εµφανίζονται τρεις σύνδεσµοι, όπου ο καθένας αφορά τους ρόλους «Αιτών», «Σύζυγος αιτούντα / Εξαρτώµενο µέλος». O χρήστης ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαµορφωµένη σελίδα, όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνοµα χρήστη, Κωδικός) που χρησιµοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet.

Απλή διαδικασία διαβεβαιώνει η ΕΓΔΙΧ

Όπως διαβεβαιώνουν από την ΕΓΔΙΧ, η διαδικασία είναι απλούστερη από την υποβολή φορολογικής δήλωσης, ωστόσο είναι προφανές ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ειδικά κατά το στάδιο της αποδοχής των προτεινόμενων ρυθμίσεων από τις τράπεζες. Σημειωτέον, ότι από τη στιγμή που θα πατήσει κάποιος το κουμπί, θα μεσολαβεί περίπου 1 εβδομάδα για να «φορτωθούν» στην αίτηση του τα δεδομένα από το TAXIS και τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, κάτι που προϋποθέτει την αποδοχή της άρσης φορολογικού- τραπεζικού απορρήτου.

Στη συνέχεια, έως την απάντηση των τραπεζών θα μεσολαβεί 1 μήνας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν εντός 1 μηνός. Με αυτά τα δεδομένα, οι πρώτες ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να αναμένονται νωρίτερα από το Σεπτέμβριο.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής, που κρίνουν την επιλεξιμότητα;

Ύψος Οφειλών (σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου + λογιστικοποιημένοι τόκοι + τυχόν έξοδα εκτέλεσης) κατά την ημερομηνία της αίτησης: α) 130.000 € ανά πιστωτή ή β) 100.000 € ανά πιστωτή, αν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν σε αλλοδαπό νόμισμα: ισοτιμία ημέρας αίτησης.

Αξία προστατευόμενης κατοικίας: α) 250.000 € ή β) 175.000 € αν περιλαμβάνονται στις οφειλές επιχειρηματικά δάνεια

Οικογενειακό εισόδημα τελευταίου έτους: 12.500 ευρώ προσαυξημένο κατά: α) 8.500 ευρώ για σύζυγο και β) 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (μέχρι 3)

Κριτήριο περιουσίας (αν οι ρυθμιζόμενες οφειλές 20.000 ευρώ): ακίνητη περιουσία οικογένειας + μεταφορικά μέσα αιτούντος & συζύγου 80.000 €

Κριτήριο περιουσίας: καταθέσεις- χρηματοπιστωτικά προϊόντα-πολύτιμα μέταλλα (νομίσματα/ράβδοι) οικογενείας 15.000 € .

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η πρόταση του πιστωτή

Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλει το 120 % της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, για χρονικό διάστημα 25 ετών, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος ηλικίας, εκτός αν συμβληθεί εγγυητής, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου + 2%.

Η πρόταση του πιστωτή που θα ανέβει στην πλατφόρμα οφείλει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το υπόλοιπο της οφειλής διαγράφεται με την επιτυχή αποπληρωμή του ποσού αυτού.

Παράδειγμα 1: Σε περίπτωση οφειλέτη με συνολική οφειλή προς όλους τους πιστωτές ύψους 130.000 € και αξία κύριας κατοικίας 100.000 €, δεδομένου ότι το 120 % της αξίας της κύριας κατοικίας του ανέρχεται σε 120.000 € και δεν υπερβαίνει τη συνολική του οφειλή, λαμβάνουμε υπόψη μας το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη για τον υπολογισμό της δόσης. Επομένως, για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλει το ποσό 120.000 € σε 300 μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου + 2%. Ενδεικτικά το Euribor τριμήνου στις 23/04/2019 ανέρχεται σε -0,311% και η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση ανέρχεται σε 490,65 ευρώ.

Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη και το ποσό καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται η ρύθμιση. Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται, ενώ κλιμακώνεται από 20% ως 50% της μηνιαίας δόσης, αναλόγως του εισοδήματος και του είδους του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα:

α. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

αα) από 0 € έως 3.125,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ββ) από 3.125,01 € έως 6.250,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γγ) από 6.250,01 € έως 9.375,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δδ) από 9.375,01 € έως 12.500,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

β. Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

αα) από 0 € έως 4.375,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ββ) από 4.375,01 € έως 8.750,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γγ) από 8.750,01 € έως 13.125,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δδ) από 13.125,01 € έως 17.500,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γ. Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

αα) από 0 € έως 5.625,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ββ) από 5.625,01 € έως 11.250,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γγ) από 11.250,01 € έως 16.875,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δδ) από 16.875,01 € έως 22.500,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δ. Για μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

αα) από 0 € έως 6.875,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ββ) από 6.875,01 € έως 13.750,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γγ) από 13.750,01 € έως 20.625,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δδ) από 20.625,01 € έως 27.500,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ε. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:
αα) από 0 € έως 5.250,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ββ) από 5.250,01 € έως 10.500,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γγ) από 10.500,01 € έως 15.750 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δδ) από 15.750,01 € έως 21.000,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

στ. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με ένα εξαρτώμενο μέλος και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

αα) από 0 € έως 6.500,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ββ) από 6.500,01 € έως 13.000,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γγ) από 13.000,01 € έως 19.500,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δδ) από 19.500,01 € έως 26.000,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ζ. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με δύο εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

αα) από 0 € έως 7.750,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ββ) από 7.750,01 € έως 15.550,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γγ) από 15.550,01 € έως 23.250,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δδ) από 23.250,01 € έως 31.000,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

η. Για πολυπρόσωπο νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

αα) από 0 € έως 9.000,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 50% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ββ) από 9.000,01 € έως 18.000,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 40% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

γγ) από 18.000,01 € έως 27.000,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 30% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

δδ) από 27.000,01 € έως 36.000,00 €, ισούται με το 30% της μηνιαίας δόσης για επιχειρηματικά δάνεια και στο 20% σε κάθε άλλη περίπτωση δανείου.

ΠΗΓΗ: IEFIMERIDA.GR (του Γιώργου Παππού)