Προχωρά ο διαγωνισμός για τα 4 seatrack

Ξεπεράστηκε και το νομικό κόλλημα με την προσφυγή που κατάθεσε εταιρεία κατά των προδιαγραφών των seatrack για την πρόσβαση στην παραλία των ατόμων με αναπηρία και ο δήμος Χίου μπορεί να προχωρήσει πλέον στην προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων μηχανημάτων, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός του με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτρροπής στην επόμενη συνεδρίαση της, ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για τον δήμο Χίου με στόχο να προλάβει την  εγκατάσταση των μηχανημάτων από αυτό το κλαοκαίρι.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 240.000€, και κατατέθηκε από τον Δήμο προς έγκριση. Μάλιστα η πρόταση του δήμου Χίου που αφορούσε την εγκατάσταση τεσσάρων μηχανημάτων εγκρίθηκε πρώτη. Η καθυστέρηση προήλθε από την κατάθεση της προσφυγής για την οποία ο αντιδήμαρχος Χίου κ. Γιώργος Καραμανής σημειώνει: “Κατά των προδιαγραφών που ορίζει ο διαγωνισμός, υποβλήθηκε από κάποια εταιρία ένσταση, της οποίας η προδικαστική προσφυγή εκδικάστηκε πρόσφατα και απορρίφθηκε. Ξεπερνώντας αυτό το μικρό σκόπελο που μας καθυστέρησε, προχωράμε στην Οικονομική Επιτροπή της επόμενης εβδομάδας για κατακύρωση του διαγωνισμού. Θα παρακολουθούμε τη διαδικασία μέχρι το τέλος για να αποφευχθούν άσκοπες καθυστερήσεις κι ελπίζουμε να προλάβουμε να απολαύσουν οι χρήστες αυτά τα τέσσερα μηχανήματα, στις παραλίες μας, από φέτος”.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια