Προικίζει τους προέδρους των κοινοτήτων με πάγια προκαταβολή ο δήμος Χίου

Πρόσκληση συνάμα δε και πρόκληση προς τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων να αναλάβουν με την διαχείριση μικροποσών (πάγια προκαταβολή) να διορθώνουν και να επισκευάζουν τα του οίκου τους απευθύνει ο δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης.

Με την από 9 Ιουνίου 2020 επιστολή του τους κάνει γνωστό ότι προτίθεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής να συστήσει πάγια προκαταβολή, η οποία ξεκινά από 1000 ευρώ για τις μικρές κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους και φτάνει στις 6.000 ευρώ για τις μέχρι 50.000 κατοίκους.

Να σημειώσουμε ότι κάτι ανάλογο είχε επιχειρήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Μανώλη Βουρνού, πλην – όμως – οι πρόεδροι των κοινοτήτων δεν είχαν ανταποκριθεί, είτε λόγω άγνοιας των διαδικασιών, είτε από τον φόβο μην κάνουν κάποιες δαπάνες οι οποίες τελικά δεν θα εγκρίνοντο και θα τις πλήρωναν από την τσέπη τους.

Πάντως, τώρα φαίνεται να υπάρχουν ενδιαφερόμενα τοπικά συμβούλια, όπως για παράδειγμα της Βολισσού που είχε θέσει μετ΄ επιτάσεως το σχετικό αίτημα, κάτι που ωστόσο δεν είχε γίνει αποδεκτό από την δημοτική αρχή.

Τα ποσά των προέδρων και οι προβλεπόμενες δαπάνες

Το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί κατά την αρχική σύσταση της πάγιας προκαταβολής ανέρχεται σε 89.000 ευρώ και ο κάθε πρόεδρος θα έχει στην διάθεσή του το αναλογούν ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό, το οποίο πάντα θα μένει σταθερό, δηλαδή θα αναπληρώνεται με κάθε νέα δαπάνη που θα πραγματοποιείται και θα πληρώνεται στον δικαιούχο εργολάβο κ.λπ.

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα ορισθούν οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και θα μνημονεύονται οι κωδικοί αριθμοί σε βάρος των οποίων επιτρέπονται πληρωμές από την πάγια προκαταβολή. Δηλαδή, δεν μπορεί να πληρώνεται αδιακρίτως από την πάγια προκαταβολή οποιαδήποτε δαπάνη και οποιουδήποτε ύψους, αλλά μόνον η δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και μέχρι του ύψους της πίστωσης που είναι γραμμένη στον οικείο κωδικό αριθμό.

Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται δαπάνη που αφορά:

– Η δαπάνη που αφορά την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

– Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

– Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

Φυσικά, για όλες αυτές τις δαπάνες και για κάθε δαπάνη προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίησης του έργου και πληρωμής, κρατήσεων κ.λπ. που πρέπει να τηρούν οι πρόεδροι, γιατί ε διαφορετική περίπτωση η δαπάνη μπορεί να μην εγκριθεί και να καταλογισθεί σε βάρος τους.

Πάντως, αν ο πρόεδρος δείξει την απαιτούμενη επιμέλεια και τηρήσει τις προβλεπόμενες έστω και γραφειοκρατικού χαρακτήρα διαδικασίες, είναι προφανές ότι μπορεί να αξιοποιήσει θετικά και προς όφελος της κοινότητας το συγκεκριμένο εργαλείο.

Ποιοί δικαιούνται και πόσα

Με βάση τον πληθυσμό της κάθε κοινότητας τα ποσά της πάγιας προκαταβολής είναι ανά κοινότητα τα ακόλουθα:

– Με πληθυσμό έως 300 κατοίκους ποσό 1000 ευρώ: Άγιο Γάλας, Διευχά, Κέραμος, Κουρούνια, Λεπτόποδα, Μελανειός, Νέα Ποταμιά, Νενητούρια, Παρπαριά, Πυραμά, Πισπιλούντα, Τρύπες, Φυτά, Χάλανδρα, Βουνό, Έξω Διδύμα, Κοινή, Μέσα Διδύμα, Μυρμήγκι,Παγίδα, Φλάτσια, Βαβύλοι, Βερβεράτο, Ζυφιάς, Αμάδες, Βίκι, Καμπιά, Πιτυός, Σπαρτούντα, Βέσσα, Ελάτα, Πατρικά, Ανάβατος, Αυγώνυμα, Σιδηρούντα.

– Με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους ποσό 2.000 ευρώ: Νεχώρι, Βολισσός, Καλλιμασιά, Νένητα, Θολοποτάμι, Καταρράκτης, Άγιος Γεώργιος Συκούσης, Βασιλειώνοικο, Δαφνώνας, Χαλκειός, Καρδάμυλα, Πυργί, Αρμόλια, Καλαμωτή, Λιθί, Μεστά, Ολύμποι, Λαγκάδα, Καρυές, Συκιάδα.

– Με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους ποσό 4.000 ευρώ: Θυμιανά, Βροντάδος.

– Με πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους ποσό 6.000 ευρώ: Χίος.

Σύμφωνα με τη πρόσκληση του κ. Κάρμαντζη, οι πρόεδροι των κοινοτήτων που επιθυμούν και προτίθενται να λάβουν την πάγια προκαταβολή πρέπει να γνωστοποιήσουν στον δήμο Χίου το ενδιαφέρον τους και να δηλώσουν την τράπεζα της επιλογής τους, προκειμένου να τους κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό της πάγιας προκαταβολής.

Η επιστολή του δημάρχου προς τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων

prokatavoli

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια