Πρόσκληση του λιμεναρχείου Χίου σε εθελοντές για αντιμετώπιση της ρύπανσης

Έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο λιμεναρχείο Χίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο εθελοντών για τη αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ή παράκτιας ρύπανσης.

Ο κατάλογος των εθελοντών ανανεώνεται κάθε χρόνο κι αν κάποιος έχει ήδη υποβάλει αίτηση δεν απαιτείται η υποβολή νέας, εκτός εάν έχουν μεταβληθεί στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.

Οι εθελοντές θα ενημερωθούν από τις υπηρεσίες του λιμεναρχείου Χίου σχετικά με τον ρόλο που θα κληθούν να διαδραματίσουν σε αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια