Προσλήψεις στην ΕΤΑΧ

Έναν οικονομολόγο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έναν πολιτικό μηχανικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ενός χρόνου η οποία υπάρχει δυνατότητα να παραταθεί, προσλαμβάνει η ΕΤΑΧ, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του LEADER.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΑΧ πρόκειται να προσλάβει έναν πολιτικό μηχανικό Π.Ε. κι αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από Π.Ε. τότε Τ.Ε. με σύμβαση, η οποία λήγει μεν 31/12/2018 αλλά υπάρχει δυνατότητα παράτασής της μέχρι το τέλος του προγράμματος.

Ανάλογες είναι οι απαιτήσεις και για την θέση του οικονομολόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής (ιδιοχείρως ή τα χυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ στην οδό Λάδης 1, Τ.Κ.: 82132, μέχρι την Παρασκευή 22-12-2017 στις 14:00.

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Ιωάννης Καρράς: 2271043510.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια