Πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Στην πρόσληψη ενός κοινωνικού λειτουργού προχωρά η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.

Καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:
Μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου στη Χίο:
Κοινωνικός Λειτουργός με τίτλο σπουδών Π.Ε. και Τ.Ε. (πλήρους απασχόλησης).

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Αίτηση Υποψηφιότητας 
* Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
* Βιογραφικό Σημείωμα
* Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
* Φωτοαντίγραφο Διπλώματος Οδήγησης

Συγκεκριμένα θα συνεκτιμηθεί η κλινική εμπειρία, η εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης. Η εντοπιότητα είναι προτιμητέα.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχόλια