«Ρουσφέτι» στους δικηγόρους της Χίου… πουλάει ο Μηταράκης

Την προκήρυξη επιλογής δικηγόρων, οι οποίοι θα επιλεγούν για εγγραφή στο μητρώο εισηγητών – βοηθών
χειριστών ασύλου που έχει συσταθεί στην υπηρεσία ασύλου, του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επιχειρεί να παρουσιάσει ως χάρη προς τους δικηγόρους του Βορείου Αιγαίου και της Χίου ειδικότερα ο υπουργός κ. Νότης Μηταράκης.

Αμέσως μετά την ανάρτηση της προκήρυξης, καθώς και άλλης μίας που αφορά την συμπλήρωση του μητρώου δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία, άρχισαν να κτυπούν τα τηλέφωνα δικηγόρων του νησιού από το πολιτικό γραφείο του κ. Μηταράκη, καλώντας τους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να τύχουν της ανάλογης μεταχείρισης.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά συνολικά 68 δικηγόρους, που κατανέμονται ως εισηγητές βοηθοί χειριστών ασύλου στα περιφερειακά γραφεία ασύλου Λέσβου 33, Χίου 20 και Σάμου 15.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά 95 δικηγόρους σε όλη τη χώρα και ειδικότερα για τη Χίο 5, την Λέσβο 17 και την Σάμο 7.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών έχει ορισθεί η 5η Οκτωβρίου 2020.