Να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους οι μαθητές, κατά την διάρκεια της έκλειψης