Σε συμπληγάδες οι υπερδομές Χίου, Λέσβου και Έβρου – Η προσφυγή στο ΣτΕ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα κριθεί η τύχη, άρα και το μέλλον, του «διαγωνισμού» κατασκευής των υπερδομών προσφύγων και μεταναστών, που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο Θόλος Χίου, στην Βάστρια / Πλάτη Λέσβου και στο Φυλάκιο Έβρου (επέκταση), προϋπολογισμού 176,5 εκατ. ευρώ.

Κατά της διαδικασίας, ζητώντας την αναστολή της, κατέθεσε σχετική αίτηση στο ΣτΕ η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021. Ταυτόχρονα, ζητεί την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής, ώστε να μην προχωρήσει η προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 πρώτη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον «διαγωνισμό».

Η συζήτηση της αίτησης αναστολής αναμένεται να προσδιορισθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2021, ενώ η αίτηση προσωρινής διαταγής αναστολής μπορεί να μην γίνει δεκτή, πλην – όμως – τούτο θα περιπλέξει τα πράγματα, αν και εφόσον προχωρήσει μεν ο «διαγωνισμός», αλλά στο τέλος γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση άμεσα ενδεχομένως και εντός της ημέρας θα γίνουν γνωστά τόσο ο προσδιορισμός συζήτησης της υπόθεσης, όσο και η τύχη του αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής αναστολής των διαδικασιών.

Με την αίτηση αναστολής η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στρέφεται και κατά της απόφασης 1187/2021 του 1ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), που είχε απορρίψει την σχετική προσφυγή της.

Η προσφεύγουσα στο ΣτΕ εταιρεία επαναλαμβάνει στην αίτησή της περίπου όσα είχε επικαλεσθεί και στην προσφυγή της στην ΑΕΠΠ και ειδικότερα – μεταξύ άλλων – ότι:

– Γίνεται παράνομη συνένωση τριών διαφορετικών και αυτοτελών έργων.

– Παραβιάζεται έως και εκμηδενίζεται η αρχή του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού.

– Είναι παράνομοι οι όροι της διακήρυξης για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των εταιρειών που καλούνται να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους και σε επόμενη φάση τις οικονομικές προσφορές τους.

– Τίθενται φωτογραφικοί όροι που καλύπτουν μόνον τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις 7ης τάξης.

Ακολουθεί η αίτηση αναστολής της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στο Συμβούλιο της Επικρατείας

ste_ekter

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια