Συνεχίζονται τα έργα πεζοδρομίων σε νέο τμήμα της οδού Λιβανού

Στο τρίτο τμήμα της οδού Λιβανού, μεταξύ των οδών Μιχάλων και Χρ. Μάντικα, θα αρχίσουν την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015, οι εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων, στο πλαίσιο των έργων δημιουργίας υποδομών για τηνπροσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο Χίου, για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στο παραπάνω τμήμα της οδού Μιχ. Λιβανού.

Παρακαλούνται τα σταθμευμένα οχήματα στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού να απομακρυνθούν, ώστε να ξεκινήσουν χωρίς προβλήματα οι εργασίες.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.