Στη ΔΕΥΑΧ η ΣυμμαΧία Αξιών

Επίσκεψη στη ΔΕΥΑΧ πραγματοποίησε κλιμάκιο της ΣυμμαΧίας Αξιών και ο επικεφαλής του συνδυασμού κ. Κώστας Τριαντάφυλλος.

Στη συνάντηση τέθηκε πλήθος προβλημάτων και η διοίκηση της ΔΕΥΑΧ εξέθεσε την υπάρχουσα κατάσταση και τις ενέργειες που πραγματοποιεί. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, το πόσιμο νερό, τους βιολογικούς των χωριών, την στρατηγική διαχείρισης των υδάτων και τα έργα που βαλτώνουν.

“Η Συμμαχία Αξιών με την παρουσία και τις προτάσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή αρωγή στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν στο νερό, το οποίο ιεραρχείται ως πρώτης προτεραιότητας για τον τόπο μας”, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του συνδυασμού.