Στη Βουλή από το ΚΚΕ τα υπολειπόμενα έργα στο Φράγμα Κόρης Γεφύρι

Ερώτηση για τις υπολειπόμενες εργασίες του Φράγματος στης Κόρης Γεφύρι κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ, κ. Μαρία Κομνηνάκα, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.

Οι βουλευτές αφού αναφέρονται στις αστοχίες του έργου, στο υδρευτικό πρόβλημα του νησιού αλλά και στην ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της κατασκευής για την προστασία των πολιτών ρωτούν τον υπουργό,  τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε:

  • Nα εξασφαλιστεί άμεσα η υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και έργων που προτείνει η Επιτροπή Διαπίστωσης Εργασιών Αποκατάστασης και Πρόληψης Κινδύνου  της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών  του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης  και Τροφίμων για την ασφαλή επισκευή και αποπεράτωσή του.
  • Να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου και η όσο το δυνατόν συντομότερη και ασφαλής περάτωσή του και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής του;